Huurvoorwaarden

HUURVOORWAARDEN VILLA "LES VIGNES"

Huurbedrag
Het gepubliceerde huurbedrag geldt per week. Alle bedragen worden in Euro's vermeld.

Reservering
Na ontvangst door ons van het door u ingevulde reserveringsformulier krijgt u een bevestiging (dit kan per e-mail of per post). Hierop staat de hoogte van de aanbetaling en de termijn waarbinnen u dient te betalen. Nadat de betaling is ontvangen krijgt u een definitieve bevestiging.

Akkoordverklaring
Met de verzending van het door u ingevulde reserveringsformulier verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de huurvoorwaarden

Maximale bezetting
Bij reservering dient exact opgegeven te worden hoeveel personen in de villa zullen verblijven, gespecificeerd naar volwassenen en kinderen. Het hier overeengekomen aantal personen mag niet worden overschreden tenzij uitdrukkelijk met ons overeengekomen.
Indien zonder toestemming meer mensen overnachten dan overeengekomen wordt per persoon per nacht € 75,- in rekening gebracht voor het aantal personen dat het overeengekomen aantal overschrijdt.

Betaling
De betalingen dienen altijd in Euro te gebeuren. U dient zelf eventuele transactiekosten te betalen.
Ter bevestiging van uw reservering dient u per omgaande een aanbetaling over te maken van 25% van de huursom. Na ontvangst van deze aanbetaling is de reservering definitief.
De rest van het bedrag (75%) dient 6 weken voor aanvang van de huurperiode in ons bezit te zijn. Nadat het restant van de betaling is ontvangen, ontvangt u het adres en de routebeschrijving van de villa.

Extra kosten
Naast het vermelde huurbedrag worden de volgende kosten in rekening gebracht:

Schoonmaak: € 150,-

- Borgsom: € 600,- . Dit bedrag wordt uiterlijk 3 weken na verstrijken van de huurperiode onder aftrek van eventuele geconstateerde schade op uw rekening teruggestort.

Het totaalbedrag van €750,-- dient uiterlijk 2 weken voor ingang van de huurperiode op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Routebeschrijving
Zodra u de totale huursom heeft betaald (6 weken voor ingang van de huurperiode) ontvangt u het adres van het vakantieverblijf en de routebeschrijving. U krijgt ook de gegevens van de contactpersoon ter plaatse die u zal verwelkomen

Huurperiode, aankomst- en vertrektijden
Reserveringen lopen van zaterdag tot zaterdag tenzij anders overeengekomen.
De aankomsttijd ligt ná 16.00 uur. Moet u daarvan afwijken dan kunt u uiterlijk tot 3 dagen tevoren contact met ons opnemen en kijken wij wat we kunnen regelen. Zonder vooroverleg kunnen wij u tussen 10.00 en 16.00 uur niet op het terrein toelaten ivm schoonmaakwerkzaamheden.

Annulering
Indien u de reservering annuleert bent u annuleringskosten verschuldigd. Deze zijn als volgt, bij annulering:
- tot 42 dagen voor de dag van aankomst:
25% van de huursom
- van de 42e tot de 28e dag voor aankomst:
60% van de huursom
- van de 28e dag tot de dag van aankomst:
90% van de huursom
- op de dag van aankomst of bij vertrek tijdens de huurperiode:
100% van de huursom

Verzekering
Het is raadzaam een reisverzekering af te sluiten om u in te dekken tegen onverwachte kosten in geval van schade zowel aan uzelf als uw medereizigers, uw bagage, vervoermiddel als de eventueel door u veroorzaakte schade tijdens uw vakantie.
Wij gaan er vanuit dat u bent verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). Indien u geen aansprakelijkheidsverzekering heeft, adviseren wij u deze tijdig af te sluiten en te zorgen dat deze vóór de dag van aankomst van kracht is.

Zwembad
Wij zorgen voor het periodieke onderhoud van het zwembad. Dit betekent dat mogelijk tijdens uw verblijf iemand onderhoud kan komen verrichten. Dit onderhoud heeft betrekking op de kwaliteit van het zwemwater en neemt weinig tijd in beslag. U hoeft hierbij niet aanwezig te zijn.

Kinderen en/of volwassenen zonder zwemdiploma mogen alleen met zwemvest en onder toezicht van een volwassene het zwembad betreden. Indien men dit negeert geschiedt dit geheel voor verantwoordelijkheid van de betreffende persoon en/of ouders.

Alle zwembaden in Frankrijk moeten wettelijk zijn beveiligd met een hek, afsluitbaar dek of alarminstallatie. Ons zwembad is beveiligd met een hek (met afsluitbaar toegangspoort) rondom het zwembad, terrassen en poolhouse. De eigenaar is verantwoordelijk voor het aanbrengen van de juiste beveiliging. U, als huurder, dient bij aankomst gebleken gebreken aan het hekwerk per omgaande aan ons te melden en de toegangspoort op slot te doen/houden indien geen volwassenen aanwezig zijn in het zwembad. Ongelukken die voortvloeien uit het feit dat dit niet is gebeurd, vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de huurder.
De beveiliging mag nooit als vervanger worden gezien van het toezicht van ouders op hun kinderen. In geval van ongevallen kan de eigenaar/verhuurder nooit aansprakelijk worden gesteld.

Schoonmaak
Het laten uitvoeren van de eindschoonmaak is verplicht.
Bij vertrek dient u de villa netjes en opgeruimd achter te laten waarbij ook evt verplaatste zaken weer op de oorspronkelijke plek worden teruggezet.
Tevens dient u de afwasmachine, koelkast en vriezer te legen en de oven en barbecue (incl roosters) schoon achter te laten.
Het vuilnis dient u zelf in vuilniszakken weg te brengen. Op de openbare weg zo'n 300 meter voor het huis staat hiervoor een afvalcontainer voor huisvuil. Voor het af te voeren glas, plastic, papier ed bevindt zich in het dorp (Rue des Coignets) een parkeerplaats met gescheiden containers voor huishoudelijk afval, plastic flessen, glas en papier.
Indien aan bovenstaande zaken geen gevolg wordt gegeven dan zijn wij gerechtigd naast het bedrag van de verplichte eindschoonmaak een extra vergoeding voor schoonmaak op de borgsom in te houden.

Gas/water/elektra
Het verbruik van gas, water en elektra is inbegrepen in de huursom.

Huishoudelijk reglement
In de villa is een huishoudelijk reglement aanwezig, de bepalingen van dit reglement dienen zonder uitzondering te worden nageleefd.

Internetgebruik                   
De internetaansluiting/Wifi in de villa staat gratis ter beschikking van onze huurders.  Illegaal gebruik van de internetaansluiting zoals door middel van buiten de legale kanalen om downloaden of uploaden van bijv films, muziek, series, boeken, games, software zonder de daarvoor gestelde verkoopprijs te voldoen, is strikt verboden.
De Hadopi (Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'Internet) is in Frankrijk verantwoordelijk voor de naleving van de  wetgeving die moet voorkomen dat internetgebruikers illegaal up- en downloaden. In Frankrijk wordt daar strikt op toegezien.
Indien via de internetaansluiting in de villa illegale activiteiten zoals illegaal down- of uploaden plaatsvinden, is de huurder verantwoordelijk voor de gevolgen en zullen boetes die hieruit voortvloeien ten laste van de borgsom worden gebracht. Mocht het borgsombedrag in deze onvoldoende zijn dan zal het meerdere bedrag van de boete bij de huurder worden geclaimd.

Roken
Het is in de villa strikt verboden te roken in verband met de brandveiligheid c.q verzekering

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan.

Informatie
Indien u extra informatie zoekt of specifieke wensen heeft, neem dan contact op met ons (liefst per e-mail).

Klachten
Indien u tijdens de huurperiode klachten heeft betreffende onze villa, de geleverde diensten of andere tekortkomingen, dient u zich direct in verbinding te stellen met uw contactpersoon. Wacht niet tot na het verblijf, maar probeer de problemen direct en ter plaatse te laten verhelpen.

Slot
De huurder verplicht zich de overige huurders/reisgenoten te informeren over de inhoud van deze huurvoorwaarden.